Na maanden van voorbereiding is het ScholenDossier er dan eindelijk klaar voor om gepresenteerd te worden aan het grote publiek. Op 16 april aanstaande heeft u de mogelijkheid om samen met andere schoolbesturen, gemeentes en bedrijven de eerste resultaten van de pilots en de verdere ontwikkeling van het ScholenDossier te komen aanschouwen in het Creative Solution Center te Almere.

 

Creative Solution Centre is een beleving- en leercentrum voor innovaties en duurzaamheid; passend bij het ScholenDossier waarbij leren en innovatie samengaan. Ons eerste pilotproject zal worden gepresenteerd en de verdere ontwikkelingen zullen worden doorgesproken.

 

BREAAM Junior en de Quickscan duurzame school

Namens de Dutch Green Building Council zal Joost Bennekers aan het woord komen over de BREAAM Junior. De Quickscan duurzame school is een onderdeel van de BREAAM Junior gastles waarmee leerlingen van groep 7/8 hun eigen basisschool op duurzaamheid kunnen onderzoeken. De Quickscan is toegevoegd omdat er rondom de gezondheid en het onderhoud veel verbeteringen mogelijk zijn en er bij scholen veelal weinig inzicht lijkt te zin in deze onderwerpen. Met een relatief korte vragenlijst wordt globaal inzicht verkregen in de duurzame aspecten. De Quickscan bekijkt het gebouw, beheer en onderhoud en is opgesteld op basis van BREAAM NL In-Use, gecombineerd met een aantal school specifieke vragen. In deze presentatie wordt met name de Quickscan duurzame school toegelicht en hoe de relatie is met het ScholenDossier.

 

Kwalitieitskader

Namens de PO-raad zal GertJan van Midden wat vertellen over het Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs. Het Kwaliteitskader is een praktisch hulpmiddel voor het formuleren van kwalitatieve kaders bij de bouw en verbouw van scholen.

Het omvat een reeks eenduidige, herkenbare en praktisch toepasbare prestatiecriteria ten aanzien van de beleving, het gebruik en de techniek van het gebouw. Het Kwaliteitskader maakt daarmee de discussie over wat gemeenten en schoolbesturen nu verstaan onder een goede basiskwaliteit op lokaal niveau inzichtelijk en bespreekbaar. 

 

Verdere informatie over invulling van het programma volgt z.s.m.

 

Locatie: (Creative Solutions Centre) Bolderweg 2, 1332 AT Almere  

Aanmelden: info@duurzamescholen.nl

Prijs: €69, - (deelnemers Stichting Duurzame Scholen gratis)

Tijdstip: 14:00 – 18:00