Onafhankelijk platform
Het ScholenDossier is een onafhankelijk online platform waarmee u eenvoudig de staat van uw schoolgebouwen kunt vastleggen en bijhouden. Het systeem is ontwikkeld door de coöperatie Digitaal Gebouw Dossier. Hierin werken 15 bedrijven samen om de landelijke scholen uitdaging van doordecentralisatie op een eenvoudige manier het hoofd te bieden. De eerste ideeën zijn op het congres van Stichting Duurzame Scholen gepresenteerd en erg positief ontvangen. Inmiddels maken al meerdere schoolbesturen met succes gebruik van het systeem.

Onvoldoende kennis in huis?
Niet alle scholen hebben voldoende kennis en competenties in huis om het dagelijkse onderhoud te organiseren en om een goede meerjaren-onderhoudsplanning of -exploitatieplanning op te stellen en bij te houden. De verschillen hierin zijn groot tussen scholen binnen het VO, PO en kinderopvang. Kunt u het zelf? Geen probleem! Hebt u hulp nodig? Dat doen we graag.

Nulmeting
Het ScholenDossier is een ‘open’ applicatie. Hiermee kunnen scholen een nulmeting (laten) doen,  laagdrempelig, volledig en zonder investeringen vooraf. Gewoon beginnen en hulp inroepen als dat nodig is. Het is een basisdossier waarin alle relevante data op één plek worden bewaard en bijgehouden. Altijd direct inzichtelijk voor alle betrokkenen. Niet alleen ideaal voor uw schoolbestuur, maar ook voor uw toeleveranciers.

Overzicht van indicatoren
Het ScholenDossier geeft helder overzicht van alle relevante indicatoren rondom uw gebouwbezit. Het geeft grip en is een uitstekend uitgangspunt voor verdere stappen. Of dat nu het opstellen en uitvoeren van een MJOP is of het inzetten van verduurzaming binnen het bezit.

Meer weten?

Neem dan snel contact met ons op en we komen langs voor een demonstratie!